top of page

Decentralisering & SwExit

Enhet verkar för folkets makt på riktigt. Bl a genom decentraliserat beslutsfattande och SwExit

Decentralisering & SwExit

Enhet vill se en decentralisering av samhällets beslutsfattande metoder där beslut fattas närmare den enskilde individen. Enhet säger därför JA till SwExit och öppnar för ett stärkt samarbete mellan Nordens länder.

Dagens system med en representativ demokrati där vi överlåter makten till partier har stora brister. Majoritetsbeslut är inte representativt för stora delar av befolkningen och alla lösningar passar inte alla.

Vi anser att tiden nu är mogen att utveckla en fördjupad demokrati. Vi anser att som ett komplement till dagens system ska varje myndig person få möjlighet att själv rösta i viktiga samhällsfrågor - Direktdemokrati - utan att behöva gå en omväg via ett politiskt parti. Direktdemokrati skulle innebära att individen i större utsträckning kan påverka sin situation vilket även skapar ökad delaktighet och ökat ansvar. Givetvis är det inte möjligt att rösta om något som inkräktar på någon annan människas rättigheter och frihet.

Om makten ska kunna sägas utgå ifrån folket, så ska den också utgå ifrån folket i sakfrågor som berör dem. Ej ifrån politiska agendor, ekonomiska maktspel eller lobbyism.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page