top of page

Trygghet & närvarande föräldrar

Enhet vill införa Basinkomst i Sverige, vilket bland annat skulle ge föräldrar större utrymme att vara föräldrar

Trygghet & närvarande föräldrar

En ekonomisk basinkomst skulle ge föräldrar en möjlighet att fritt bestämma hur länge ett barn ska få sin omsorg i hemmet samt när och om en start på förskola bäst passar barnets och familjens behov.

Idag tvingas många föräldrar av ekonomiska skäl att emot sin egen och barnens vilja lämna ifrån sig sina barn till barnomsorgen mitt i barnens mest ömtåliga anknytningsfas. Familjer splittras. Men vi kan inte ta springnota på otrygga barn. Otrygga barn blir till otrygga vuxna. Otrygga vuxna mår dåligt. Människor som mår dåligt skapar ett dåligt och otryggt samhälle.

Enhet menar därför att vi behöver en politik som bygger på en helt ny värdegrund. På en medveten och medmänsklig värdegrund. Där värdet i en "god medborgare" ligger i förutsättningarna att även vara en "god förälder", inte enbart i att vara en "god skattebetalare".

Delar du våra vision?
Vi tror att den dag vi väljer att se den som möjlig, så blir den vår nya verklighet!

bottom of page