top of page

Sanna Nova Emilia

Nominerad till talesperson

Mamma till två barn på jorden och ett i himmelen

Hypnoscoach, Livsinspiratör, Föreläsare & Författare


www.sannanovaemilia.se


Min stora passion är att stötta människor i att läka det sårade barnets präglingar och växa i sin självkärlek. Att bli till sina egna kärleksfulla föräldrar så att vi människor kan leva lika trygga och fria som vi en gång föddes.


OM MIG

Mitt brinnande intresse genom livet har varit att förstå vårt mänskliga inre och de djupare aspekterna av att vara människa på jorden.

När jag mötte Enhet för första gången 2010 blev jag fullständigt hänförd av att få möta mina egna visioner och drömmer samlade på samma plats. Drömmarna om det mer medmänskliga och kärleksfulla samhälle som jag hade burit inom mig hela livet.

Under mina tidigare aktiva år i Enhet satt jag dels i valberedningen, i styrelsen, i

partiprogramsgruppen där skolfrågan var mitt stora brinnande engagemang. Jag blev även vald till det som då kallades för Språkrör och fungerade som samordnande kontaktperson för Enhet i Hudiksvall och Gävleborg inför valet 2014. Jag avsade mig uppdraget som Språkrör efter en tid, då jag brände ut mig i min starka vilja att rädda världen.


Jag fick omvärdera mina incitament och upptäckte att jag under hela mitt liv hade försökt rädda världen i ett försök att ge mig själv ett värde jag redan hade. Jag hade försökt befria världen för att befria mig själv, men jag insåg att allting började med mig. Att jag behövde börja med att ge det jag längtar efter till mig själv. Kärlek, trygghet och frihet. Att jag behövde börja med att vara det jag vill ha. Ifrån den tryggheten och kärleksfulla friheten önskar jag nu bidra till Enhet igen.

Jag är uppvuxen i en dysfunktionell och emotionellt instabil familj med både psykisk ohälsa, missbruk och medberoende. Jag kände tidigt i mitt liv att jag egentligen inte hörde hemma här på jorden utan att jag kom ifrån en värld av mycket mer kärlek. Nu vet jag att jag är här för att skapa den världen.


Alla mina trauman genom livet har varit mina allra största gåvor. Jag har utforskat det mänskliga lidandets innersta och yttersta väsen och jag vet nu att vårt lidande handlar om vår tro på separation. Om tron på att kärlek är något som ligger utanför oss som vi behöver förtjäna. Om tron på att vi är något annat än kärlek.


MINA 4 HJÄRTEFRÅGOR

1. Skolan - Våra barn och ungas hälsa och välmående

När min dotter Jonna dog år 2005 genomgick jag ett av mitt livs mest transformerande upplevelser. Förlusten av min dotter fick mig både i kontakt med mitt hjärta och själ på en helt ny nivå, men även i kontakt med mitt eget förlorade barn där inuti. Det blev efter hand starten för mitt brinnande engagemang för att synliggöra de levande osynliga barnen. Att skapa ett samhälle och en skola där våra älskade barn får finnas och komma till uttryck istället för att vingklippas innan de ens har lärt sig flyga. Att skapa ett samhälle och en skola där våra barn får bevara sig själva istället för att separeras ifrån sig själva för att anpassa sig till en värld som ingen av oss egentligen vill leva i.


År 2011 skrev jag boken”Att Lära Med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett”som är en pedagogisk handbok för den nya tidens lärande. För en ny skola som integrerar alla våra mänskliga intelligenser och låter varje individ få utvecklas utifrån sina egna unika begåvningar. Jag jobbade aktivt i många år för att förändra vårt skolsystem och för att föra in dessa mjukare värden i skolans värld, men kanske är det först nu som världen är redo för den förändringen? Det är min tro, förhoppning och övertygelse.


2 . Holistisk, Psykisk och själslig hälsa

År 2018 tog min pappa livet av sig efter 20 års nedåtgående spiral i psykisk ohälsa och alkoholmissbruk. Min pappa lärde mig allt om vad som händer med en människa som inte älskar sig själv och som inte förstår sitt eget värde. En av mina starkaste kärnfrågor är därför psykisk hälsa i kombination med holistisk hälsa. Att förstå hur kropp och själ hänger samman och hur oförlösta och obearbetade trauman är vår världs största folksjukdom. Att detta är roten till mycket av både fysisk och psykisk ohälsa, till missbruk, självdestruktiva och våldsamma beteenden, kriminalitet och utanförskap. Majoriteten av våra interner i våra fängelser har minst en skadad föräldrarelation. För att skapa vårt fredliga, kärleksfulla och medmänskliga samhälle behöver vi förstå våra mänskliga grundläggande behov och mekanismer. Att yttre fred först är möjligt när vi känner inre frid. Vikten av att möta och omfamna våra skuggor.


Vi behöver också förstå hur det samhälle vi har skapat har fört oss allt längre bort ifrån oss själva och från vårt naturliga sätt att leva och att detta också leder till ohälsa. Ohälsa är kroppens och själens budskap till oss om behovet av att välja en ny väg. Vi behöver bygga ett samhälle där vi människor får uppleva meningsfullhet och en möjlighet att påverka sina egna liv. Där människor har utrymmet att leva, inte enbart kämpa för att överleva. Vi har egentligen redan svar på hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle på människans och naturens villkor, istället för att fortsätta bygga samhället på pengens villkor. Kanske så är vi redo att ta det klivet som värld nu? Kanske är vi nu redo att överge det sjuka system som gjorde oss så sjuka? Det är min tro, förhoppning och fullständiga övertygelse.


3. Ett jämlikt samhälle där alla har samma värde

Att skapa det jämlika samhället börjar i vår relation till barnen. Till att se och möta våra barn med kärlek och respekt så att de vet och förstår att de har ett sant och genuint värde av den enda anledningen att de finns till. Att de inte här för att bli godkända eller att bevisa sitt värde för oss. Att de redan har livets kraft och förmåga inom sig. Att de tillhör framtiden och att vi inte har deras svar.


Detta sker genom att vi vuxna tar ansvar för våra egna sårade barn så att vi inte behöver projicera över vår smärta vidare på nästa generation.

Våra barn är inte här för att bli jämförda och bedömda av oss. De är inte här för att konkurrera med varandra. I det nya samhället låter vi våra barn få utveckla sina unika talanger och förmågor och vi ger dem förutsättningar för att blomstra och samarbeta. Ett samhälle i mångfald – där våra olikheter får komplettera varandra och där alla har samma värde.


Det jämlika samhället fortsätter sedan i vår relation till varandra och när vi talar om jämlikhet mellan man och kvinna så bör vi istället förstå att jämnlikehet handlar om balansen i våra egna inre, mellan vår feminina och maskulina energi. Vi har länge levt i en värld som dominerats av ett överskott på maskulin energi. Som drivs av fokus på görande, framtid och överlevnad. Vi behöver nu även – oavsett fysiskt kön- balansera upp vår feminina energi och ge utrymme för det nödvändiga varandet

och att tillåta oss att även LEVA – här och nu. Att skapa för skapandets skull. Att leva för levandets skull. Vi behöver båda dessa energier – yin och yang - i balans för att må bra, både i kropp och själ.


Vi har länge hedrat den maskulina kraften – görandet. Men vi behöver nu även hedra modern inom oss och hedra vår moder jord. Det vi gör mot moder jord gör vi mot oss själva. I det nya samhället har vi raserat patriarkatets hierarkiska struktur och ser att vi alla är ett och behandlar varandra så. Ledarna och folket är ett. Det finns ingen som har bestämmanderätt över någon annan. Vi har gått ifrån en lydnadskultur till en ansvarskultur. Där vi alla förstår vårt eget personliga ansvar och därmed även kan hantera vår egen frihet. Där vi lever i respekt för varandra och för vår moder jord. I min bokAtt Lära Med Hjärtat– har jag bland annat velat visa på hur vi kan bygga detta samhälle från grunden. Inifrån och ut.


4. Ett nytt ekonomiskt system & Basinkomst

Basinkomsten är en självklar del i det jämlika och friska samhället där vi frigjort människan från överlevnadskamp, konkurrens och stress. I det nya ekonomiska systemet så tjänar pengen människan istället för att människan tjänar pengen. Banker ska givetvis upphöra att vara en egen stormakt och vår ekonomi ska regleras räntefritt och utan tillväxtkrav med naturens, människans och samhällets välmående och hållbarhet i främsta fokus. Välfärden ska givetvis återges till folket och inte styras i vinstdrivande syfte av privata bolag. Jag ser framför mig en cirkulär, hållbar ekonomi för allas bästa, där vi övergett det patriarkala hierarkiska pyramidspelet.


ATT INSPIRERA MÄNNISKOR ATT LEDA SIG SJÄLVA

När valberedningen kontaktade mig med frågan om jag ville kandidera som talesperson för Enhet så hade tanken redan svept förbi inom mig, att jag har en uppgift att fullfölja i Enhet och att det är dags att fullfölja den nu. Det var inte helt självklart för mig att tacka JA men när jag försökte tacka NEJ så svarade min själ direkt att jag skulle svika mig själv och mitt själsuppdrag om jag gjorde det.


Mitt mål är inte att vara någon annans ledare eller att tala för någon annan. Min önskan är att stötta människor till att leda sig själva och att finna kraften i sin egen röst. Att bli till sanna skapare av sina egna liv. När vi leder med hjärtat kan vi inspirera människor att leda sig själva hem till hjärtat och när vi människor möts där - i vårt gemensamma hjärta - då vet vi att vi alla är ett.


Politik kommer aldrig att kunna förändras på den nuvarande politikens villkor, så vårt uppdrag blir att förändra dessa villkor. Det samhälle och den värld som Enhet är här för att manifestera ligger i en helt annan dimension än den samhällsstruktur vi levt i fram tills idag. Vi kan därför inte utifrån det nuvarande systemets brister försöka ”tänka oss fram” till hur vi når det nya samhället. Einstein ska ha sagt att ”Vi kan inte lösa våra problem med samma tankesätt som skapade dem”och jag anser att han hade rätt. Vi behöver tänka helt nya tankar och se helt nya möjligheter. Under lång tid så har politiken försökt lösa problem som skapats av själva systemet. Det är givetvis ohållbart. Vi behöver därför helt släppa tanken på att vi ska ”rätta till det gamla” och istället rikta vårt fokus och vår energi mot att skapa det nya.


Jag är stolt, tacksam och ödmjuk inför att ha erbjudits förtroendet att tillsammans med Gunilla, Vitek och Jai få vara talesperson för Enhets visionära politik. I en tid där människor mer än någonsin behöver få känna hopp om att det finns andra vägar än de vägar vi hittills har vandrat. Att det finns ett annat sätt att leda oss framåt. Ett annat sätt att leva. Jag ser med glädje och spänning fram emot att tillsammans med alla er andra i Enhet få sprida hopp, kraft och mod till våra medmänniskor där ute. Att få sprida hopp om att det fria, kärleksfulla och medmänskliga samhället är fullt möjligt för att det är därför vi är här. För att skapa det TILLSAMMANS!


Från hjärtat – med framtidstro och kärlek!


Sanna Nova Emilia


Här kan ni läsa mer om mig: www.sannanovaemilia.se

Här kan ni se mig framföra min dikt ”Barnets Vädjan”: https://youtu.be/vqVMKcdbkWU


Sanna Nova Emilia
bottom of page