top of page

Ekonomi

Enhet vill se ett ekonomiskt system som lägger grunden för långsiktig hållbarhet för människor och natur. Ett ekonomiskt system som främjar utbyte av varor och tjänster, och samtidigt bidrar till att minska klyftorna i samhället. 

Ekonomi

Enhet verkar för ett spekulationsfritt och räntefritt samhälle. Enhet vill införa ekonomiskt system baserat på verkliga, existerande tillgångar som lägger grunden för ekologisk hållbarhet.


Enhet vill att landets välfärd skapas genom en harmonisk och balanserad resursdelning av våra avgifter och skatter.Betalningsmedel

Enhet värnar om rätten att använda kontanter. Enhet verkar för att lagstifta om att kontanter alltid ska vara ett giltigt betalningsmedel, endast med undantag vid distansköp. Rättvisa

Rättvisare fördelning av resurser, ger förutsättning för välmående människor i en trygg och hållbar värld.

bottom of page