Ekonomi

Enhet vill se en ekonomi som främjar människan i samhället, som blir ett verktyg för alla och som blir en del av lösningen kring klyftorna i samhället.

Ekonomi

Enhet vill att våra folkvalda ansvarar för att se landets ekonomi främst ur ett ekologiskt perspektiv. Vi vill också att landets välfärd skapas genom en harmonisk och balanserad resursdelning av våra avgifter och skatter.


Enhet vill ha ett spekulationsfritt och räntefritt samhälle.

Rättvisa

Rättvisare fördelning av resurser, ger förutsättning för välmående människor i en trygg och hållbar värld.