top of page

Artiklar

Årsmöte och medlemsdag 19 -20 mars 2022

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 19:e mars 2022 kl. 13-18.


Årsmötet kommer med stor sannolikhet att hållas på Zoom över internet, men om ”restriktionsläget” tillåter kommer styrelsen försöka få till ett fysiskt möte.


Årsmötet följs av medlemsdag söndagen 20:e mars.


Program för medlemsdagen, dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och övriga handlingar skickas till alla medlemmar senast 2 veckor innan årsmötet.


Styrelsen välkomnar motioner (mallen är bifogad) och skrivelser från medlemmar som ska vara inlämnade till styrelsen (styrelse@enhet.se) senast 6 veckor innan årsmötet, alltså den 5:e februari.


Varje medlem, samt valberedningen, har även rätt att nominera medlemmar till uppdrag inom Enhet (inklusive sig själv) genom att mejla till jessica.ortengren@gmail.com


Observera att endast medlemmar som har betalat medlemsavgift för året 2022 har rösträtt på årsmötet.


Välkomna!


/ Enhets styrelse genom Vide Geiger, ordförande

43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 22:a april 2023 kl. 13-18. Årsmötet följs av medlemsdag söndagen 23:e april. Årsmötet och medlemsdagen kommer att hållas på Zoom över internet. Pr

bottom of page