top of page

Artiklar

Enhet avstår att ställa upp via Politiskt Skifte i riksdagsvalet 2022Efter att medlemmarna Politiskt Skifte inte lyckats samla ihop de 1500 namnunderskrifterna som krävs för att få en registrerad partibeteckning och en låst lista med kandidater, samt att inte fler partier valde att gå med i Politiskt Skifte i det här stadiet så hade Enhets årsmöte en rekommenderande omröstning för att se om Enhet skulle fortsätta att gå till val via Politiskt Skifte, eller om vi skulle gå till val som Enhet.


Omröstningen visade tydligt att årsmötet ville gå till val som Enhet.

Styrelsen hade sedan överläggningar på sitt första styrelsemöte där även talespersonerna var inbjudna att föra dialog om vägen framåt. Många perspektiv lyftes och vi fick en bra samlad förståelse där alla för- och nackdelar begrundades.


Det främsta negativa perspektivet var att vi inte lyckats få med oss fler av partierna utanför riksdagen och att den synergieffekt som detta hade givit nu troligtvis inte skulle infinna sig.


Styrelsen röstade sedan för att gå på årsmötets linje, att ställa upp till riksdagsvalet som Enhet och lämna Politiskt Skifte för detta valet.


Vi ser hellre att Politiskt Skifte får mer tid på sig att mogna och få med sig både fler namnunderskrifter och partier, och ha ett slagkraftigt läge inför kommande val, t.ex. det kommande EU-valet. Ett lyckat valresultat ses om viktigt för att få en positiv syn på Politiskt Skifte och vi behöver mer tid på oss för att skapa samarbeten och ena utanförpartierna. Vi visste att det var knappt om tid när vi grundade Politiskt Skifte tillsammans med Socialliberalerna, och vi gav det en god chans.


Enhet ser fortfarande valsamverkan som vägen framåt och kommer att verka för mer kollaboration och utbyten, att stötta demokratirörelsen och vi ser fram emot att ingå i valsamverkan framöver, men ser att det hade varit taktiskt sätt bra för Politiskt Skifte att vila detta valet, något som Enhet föreslog till Politiskt Skiftes styrelse. Dock fanns inte intresse för det och framtid för Politiskt Skifte ligger nu i händerna på övriga partier.
Vide Geiger, ordförande i Enhet och Vitek Ronovsky, talesperson, lämnar således sina styrelseplatser i Politiskt Skifte.


Enhet har lagt ned mycket energi på att skapa denna valsamverkan och vi hoppas den all lycka framöver och vi får som sagt se hur landskapet ser ut efter valet. Nästa steg tar vi då.


Nu trampar vi igång valrörelsen!Med varma hälsningar,

Vide Geiger, ordförande

2 085 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Enhets årsmöte och medlemsdag

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 22:a april 2023 kl. 13-18. Årsmötet följs av medlemsdag söndagen 23:e april. Årsmötet och medlemsdagen kommer att hållas på Zoom över internet. Pr

bottom of page