top of page

Jai Thornell

Företagare och utbildningsledare inom personlig utveckling, coaching och terapi.


Mina hjärtefrågor är hälsofrihet och basinkomst då dessa är grundläggande fundament för hälsa, frihet där välmående går före pengar och där alla ges utrymme för att skapa de liv de önskar.

Jag är 60 år, bor i Skåne med min fru Samya och har hela mitt liv drivits av värdegrunder om att alla människorna har lika värde, vikten av demokratiska rättigheter och att vi alla är bröder och systrar som för en tid bevistar moder jord. Allt levande liv ska därför respekteras och skyddas och måste gå före ekonomisk vinning och makt. Enhet för mig är den vägen. Att vi hittar hem i oss själva och kan leva sida vid sida med allt levande på ett värdigt och kärleksfullt sätt.

bottom of page