Sökresultat

81 objekt hittat för ""

Produkter (4)

Visa alla

Blogginlägg (6)

 • Enhet avstår att ställa upp via Politiskt Skifte i riksdagsvalet 2022

  Efter att medlemmarna Politiskt Skifte inte lyckats samla ihop de 1500 namnunderskrifterna som krävs för att få en registrerad partibeteckning och en låst lista med kandidater, samt att inte fler partier valde att gå med i Politiskt Skifte i det här stadiet så hade Enhets årsmöte en rekommenderande omröstning för att se om Enhet skulle fortsätta att gå till val via Politiskt Skifte, eller om vi skulle gå till val som Enhet. Omröstningen visade tydligt att årsmötet ville gå till val som Enhet. Styrelsen hade sedan överläggningar på sitt första styrelsemöte där även talespersonerna var inbjudna att föra dialog om vägen framåt. Många perspektiv lyftes och vi fick en bra samlad förståelse där alla för- och nackdelar begrundades. Det främsta negativa perspektivet var att vi inte lyckats få med oss fler av partierna utanför riksdagen och att den synergieffekt som detta hade givit nu troligtvis inte skulle infinna sig. Styrelsen röstade sedan för att gå på årsmötets linje, att ställa upp till riksdagsvalet som Enhet och lämna Politiskt Skifte för detta valet. Vi ser hellre att Politiskt Skifte får mer tid på sig att mogna och få med sig både fler namnunderskrifter och partier, och ha ett slagkraftigt läge inför kommande val, t.ex. det kommande EU-valet. Ett lyckat valresultat ses om viktigt för att få en positiv syn på Politiskt Skifte och vi behöver mer tid på oss för att skapa samarbeten och ena utanförpartierna. Vi visste att det var knappt om tid när vi grundade Politiskt Skifte tillsammans med Socialliberalerna, och vi gav det en god chans. Enhet ser fortfarande valsamverkan som vägen framåt och kommer att verka för mer kollaboration och utbyten, att stötta demokratirörelsen och vi ser fram emot att ingå i valsamverkan framöver, men ser att det hade varit taktiskt sätt bra för Politiskt Skifte att vila detta valet, något som Enhet föreslog till Politiskt Skiftes styrelse. Dock fanns inte intresse för det och framtid för Politiskt Skifte ligger nu i händerna på övriga partier. Vide Geiger, ordförande i Enhet och Vitek Ronovsky, talesperson, lämnar således sina styrelseplatser i Politiskt Skifte. Enhet har lagt ned mycket energi på att skapa denna valsamverkan och vi hoppas den all lycka framöver och vi får som sagt se hur landskapet ser ut efter valet. Nästa steg tar vi då. Nu trampar vi igång valrörelsen! Med varma hälsningar, Vide Geiger, ordförande

 • Enhet enligt Gunilla - Valet 2022

  Gunilla Wigertz har en lång erfarenhet av Enhets grundläggande tankar, visioner och historia eftersom hon har varit med i Enhet så gott som från start. Under årens lopp har hon verkat som partisekreterare, varit styrelseledamot, kontaktperson för Norrköping & Östergötland, kandiderat för Enhet till Norrköpings kommunfullmäktige och som riksdagskandidat för Enhet i sex riksdagsval. Parallellt har Gunilla antingen haft anställningar, drivit eget företag eller både och. Hon är bl.a. utbildad personalvetare och arbetar nu i Norrköping och online som livs- och relationscoach samt stress- och traumaterapeut med EFT som verktyg. Relationer har varit en röd tråd och präglat hela Gunillas liv. Hennes passion är att få möta människor i meningsfulla samtal t ex kvinnocirklar, ge livs- och relationscoachning samt EFT-behandlingar. Hon föreläser också om inre utveckling, harmoniutveckling, parrelationer och kommunikation bl.a. med hjälp av Non-Violent Communication. Gunillas hjärtefrågor är: Yttre fred genom inre frid, äldreomsorgen, frihet och verklig demokrati. Hör och se på denna intervju med Gunilla Wigertz. Filmat och redigerat av Anna Böhlmark. #SpridEnhet #val2022 #Valsamverkan #Enhet

 • Enhet enligt Vide - Valet 2022

  Vide Geiger är ordförande i Enhet, chef för företaget Ipsos-Archway, gitarrist och discgolfare. Efter uppväxten i kollektiven Moder Jord och Skogsnäs, fem år i Toronto och ett år i Paris så landade Vide på Österlen tillsammans med sin fru och tre barn. Att se hur samhällen i andra länder fungerar har givit nya insikter på vad vi tar för givet här i Sverige, men som kanske inte alltid är den bästa vägen framåt. I Kanada är de t.ex. öppna för komplementärmedicin, stolta över sin mångkultur och framförallt finns en tillit och öppenhet till andra människor som tyvärr inte är lika framstående i Sverige. Ännu. Men det visar vad som är möjligt. Vi kan skapa en tilltro till allas rätt att bidra till samhället med sina styrkor och passioner, och skapa utrymme för allas kreativitet, vilket gör vår gemenskap till ett samhälle där alla har sin självklara plats. Vår kreativitet är inte begränsat till våra jobb, samhället behöver oss, och vi behöver denna gemenskap, som skall vara till för oss. De underliggande orsakerna, de högre perspektiven och frågan om "vad vi vill ha samhället till?", ligger Vide varmt om hjärtat. Vides hjärtefrågor är: hälsa, frihet och miljö. Hör och se på denna intervju med Vide Geiger, ordförande i Enhet. Filmat och redigerat av Anna Bohlmark. #SpridEnhet #val2022 #valsamverkan #enhet

Visa alla

Sidor (71)

 • Partiprogrammet

  Välvården Ett av samhällets grundläggande syften är att ge förutsättningar för en välmående befolkning. Att vara frisk och ha hälsa innebär ett fysiskt, psykiskt, och socialt välmående, inte bara avsaknaden av sjukdom. Enhet har en ny syn på sjukvården och hur den bör omformas till det vi kallar välvården - en helhetssyn på hälsa. Läs Mer Demokrati Enhet vill på sikt införa direkt-demokrati, där besluten fattas i folkomröstningar på lokal- och riksnivå. Detta kräver att medborgarna har tillgång till information från flera olika källor för att kunna inhämta kunskap och ta ställning om samhällsfrågorna. Läs Mer Miljö Enhet förespråkar att människan ingår i en mogen relation till naturen och slutar utarmning, exploatering och utrotning av arter. Enhet vill säkra den biologiska mångfalden. Läs Mer Hälsa Hälsa är en av Enhets viktigast frågor och partiet förespråkar att införa komplementärmedicin (KAM) som en del av primärvården. Läs Mer Basinkomst Enhet vill införa basinkomst på nationell nivå där varje individ får sina grundläggande ekonomiska behov mötta. En del av försäkringskassans försäkringar kan ersättas med basinkomst och således frigöra administrativa kostnader. En basinkomst skapar trygghet och frigör kreativitet. Läs Mer Utrikespolitik Enhet vill införa ett fredsdepartement då fred inte är avsaknaden av krig, utan skapas av aktiva relationsskapande initiativ. Läs Mer Migration och Flyktingpolitik Enhets grundsyn på migration är att alla har rätt att bosätta sig och leva där de önskar, förutsatt att de följer lagarna som gäller på platsen. Läs Mer Samhälle Vi vill främja lokalsamhället, självförsörjning och delaktighet. Läs Mer Utbildning Rätten till utbildning är fastslagen i de mänskliga rättigheterna. Enhet anser att utbildningen ska främja individens egna val utifrån vad som är meningsfullt. Inhämtandet av kunskap ska präglas av lek, nyfikenhet och lust. Basinkomst gör det möjligt för föräldrar att i större utsträckning stödja sina barns utveckling. Läs Mer Ekonomi Enhet vill se ett ekonomiskt system som lägger grunden för långsiktig hållbarhet för människor och natur. Ett ekonomiskt system som främjar utbyte av varor och tjänster, och samtidigt bidrar till att minska klyftorna i samhället. Läs Mer Omsorg Omsorgen är den viktiga del av vår välfärd där vi tar hand om varandra. Enhet förespråkar att gå ifrån den separation mellan barn, arbetande och pensionärer som skapats i samhället och istället berika allas liv genom mer gemenskap och s