top of page

Anders Backensved

Ordförande

En bra start är att sluta producera sådant som är skadligt för oss människor. Det gäller såväl mat, kläder, vapen och allt annat som vi behöver.

En av de finaste meningarna jag vet är: Största möjliga frihet att forma mitt liv som jag önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. 

Läs den igen och känn efter hur det känns i dig. Största möjliga frihet att forma mitt liv som jag önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.

Denna mening är grunden för hur jag vill leva mitt liv och även bedriva politiskt arbete.

Anders Backensved
bottom of page