top of page

Konrad Swenninger

Ledamot

För mig är Enhet en politisk kristallisering av de rörelser jag vill arbeta för i samhället. Med ett stort teoretiskt bagage är jag idag främst praktiker och hantverkare i allt jag gör, från yoga till samhällsbygge.

Jag skulle önska att visionerna var än mer inställda på förändringar här och nu; att låta Enhet bli en operationell kunskapsbank och sparringpartner för Enhetligt samhällsbygge, i samarbete med de otaliga små aktörer som finns och växer fram, oberoende av vilket politiskt inflytande man har i Riksdagen.

Min vision är inte att alla skall leva efter samma andliga visioner, men att den kunskap som andliga traditioner har utvecklat under årtusenden integreras som svar på samtidens utmaningar.

Ett Enhet som formas som svar på de utmaningar som Enhetligt samhällsbyggande rörelser och initiativ står inför.

Konrad Swenninger
bottom of page