top of page

En fredlig värld på en hållbar planet

  • En värld i balans med naturen som vi alla är en del av.

  • Med mänskliga rättigheter som grund överbrygga kulturella, nationella och religiösa skillnader.

  • Skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

Denna vision är kopplad till följande partipunkter

bottom of page