top of page

Få media att bry sig om Enhet

Bli medlem och följ på sociala medier

Den första frågan media ställer när de har en intervju med Enhet är hur många medlemmar vi är. Enhets styrka kommer både ifrån medlemmars engagemang och medlemsavgifter. Ju fler vi är, desto mer kommer media lyssna på oss. Därför uppskattar vi om du gör följande:

  1. När du är medlem blir du inbjuden till Enhets discord-servrar där du kan föra dialog med andra Enhetare.

  2. Du kan gå med i ÖppEnhet, KomUt, PolUt, OrgUt och LokUt

  3. Följ på facebook

  4. Anslut till facebookgruppen

  5. Följ på twitter

  6. Följ på instagram

  7. Följ på youtube


Medlemsavgifterna är våra enda medel till att underhålla IT, trycka material, annonsera och växa. Ingen i Enhet får lön, allt är ideellt. Är du orolig för att publikt visa ditt stöd för Enhet? Lugnt, vi publicerar aldrig vilka som är medlemmar i partiet.

bottom of page