top of page

Hur fungerar Enhet?

OrgUt.png
PolUt.png
KomUt.png
LokUt.png

Organisationen

Enhet ett politiskt parti.

Allt arbete inom partiet sker än så länge ideellt.

Enhet administreras av ett antal medlemmar på olika orter i Sverige.

Styrelsen

Enhet har en styrelse som leder partiet mellan årsmötena och tillsammans med medlemmarna för styrelsen Enhet vidare.

Utskott

Inom Enhet har vi arbetsgrupper som arbetar inom fyra utskott.

Varje utskott har en samordnare som leder och rapporterar till styrelsen.

Utskotten:

 • Organisation (OrgUt)

  • Hanterar frågor kring organisationen.

  • Samordnare: Vakant

 • Kommunikation (KomUt)

  • Hanterar frågor kring kommunikation.

  • Samordnare: Vide Geiger

 • Politik (PolUt)

  • Hanterar frågor kring politiken.

  • Samordnare: Anders Axner

 • Lokalt (LokUt)

  • Hanterar frågor kring Enhets lokala nätverk.

  • Samordnare: Medlemsteamet

 

Årsmöte

En gång per år har Enhet ett ordinarie årsmöte, där alla medlemmar är välkomna att besluta om Enhets inriktning, visioner och politik, samt välja styrelse, talespersoner m m.

Medlemskap

För att bli medlem går du till denna sidan.

Lokalt

Vi håller på och bygger upp ett nät över hela Sverige med kontaktpersoner i varje län och helst också i varje stad. Vill du bli en representant för Enhet? Maila info@enhet.se

Inom Enhet uppmuntras bildandet av lokalgrupper runt om i landet. Målsättningen med grupperna är att skapa förutsättningar för att kunna uttrycka Enhets budskap och visioner. Vi behöver relationer med andra människor för att lära känna oss själva, samt stödja och vägleda varandra. Ytterligare en målsättning för de lokala grupperna är att utveckla Enhet till ett alternativ i kommunalvalet. Vill du vara med i en grupp eller skapa en grupp på din ort, kontakta kansliet.

För att underlätta det lokala arbetet för våra kontaktpersoner, har vi skapat en Handbok för kontaktpersoner som kan laddas ner från Medlemsdokumenten.

Nyhetsbrev

Medlemsansvarige skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna via email med information om vad som är på gång inom partiet. Detta sker vanligtvis varje månad.

bottom of page