top of page
Image-empty-state.png

Välvården

Ett av samhällets grundläggande syften är att ge förutsättningar för en välmående befolkning. Att vara frisk och ha hälsa innebär ett fysiskt, psykiskt, och socialt välmående, inte bara avsaknaden av sjukdom. Enhet har en ny syn på sjukvården och hur den bör omformas till det vi kallar välvården - en helhetssyn på hälsa.

Image-empty-state.png

Demokrati

Enhet vill på sikt införa direkt-demokrati, där besluten fattas i folkomröstningar på lokal- och riksnivå. Detta kräver att medborgarna har tillgång till information från flera olika källor för att kunna inhämta kunskap och ta ställning om samhällsfrågorna.

Image-empty-state.png

Miljö

Enhet förespråkar att människan ingår i en mogen relation till naturen och slutar utarmning, exploatering och utrotning av arter. Enhet vill säkra den biologiska mångfalden.

Image-empty-state.png

Hälsa

Hälsa är en av Enhets viktigast frågor och partiet förespråkar att införa komplementärmedicin (KAM) som en del av primärvården.

Image-empty-state.png

Basinkomst

Enhet vill införa basinkomst på nationell nivå där varje individ får sina grundläggande ekonomiska behov mötta. En del av försäkringskassans försäkringar kan ersättas med basinkomst och således frigöra administrativa kostnader. En basinkomst skapar trygghet och frigör kreativitet.

Image-empty-state.png

Utrikespolitik

Enhet vill införa ett fredsdepartement då fred inte är avsaknaden av krig, utan skapas av aktiva relationsskapande initiativ.

Image-empty-state.png

Migration och Flyktingpolitik

Enhets grundsyn på migration är att alla har rätt att bosätta sig och leva där de önskar, förutsatt att de följer lagarna som gäller på platsen.

Image-empty-state.png

Samhälle

Vi vill främja lokalsamhället, självförsörjning och delaktighet.

Image-empty-state.png

Utbildning

Rätten till utbildning är fastslagen i de mänskliga rättigheterna. Enhet anser att utbildningen ska främja individens egna val utifrån vad som är meningsfullt. Inhämtandet av kunskap ska präglas av lek, nyfikenhet och lust. Basinkomst gör det möjligt för föräldrar att i större utsträckning stödja sina barns utveckling.

Image-empty-state.png

Ekonomi

Enhet vill se ett ekonomiskt system som lägger grunden för långsiktig hållbarhet för människor och natur. Ett ekonomiskt system som främjar utbyte av varor och tjänster, och samtidigt bidrar till att minska klyftorna i samhället. 

Image-empty-state.png

Omsorg

Omsorgen är den viktiga del av vår välfärd där vi tar hand om varandra. Enhet förespråkar att gå ifrån den separation mellan barn, arbetande och pensionärer som skapats i samhället och istället berika allas liv genom mer gemenskap och samverkan.

Partiprogram

bottom of page