top of page

Visioner

Främja människors välmående

Främja människors välmående

 • Att säkerställa individers frihet att forma sina egna liv.

 • Att säkerställa rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

 • Att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterföljs.

Skydda naturens välmående

Skydda naturens välmående

 • Att människan återgår till en mogen relation till naturen.

 • Att säkerställa den biologiska mångfalden.

 • Att alla aktiviteter på jorden sker hållbart.

Skapa förutsättningar för gemenskap

Skapa förutsättningar för gemenskap

 • Att alla medborgare kan delta i samhällsbygget.

 • Aktivt skapa fred och tillit genom stärkta relationer.

 • Ett inkluderande samhälle för alla oavsett bakgrund.

 • Att underlätta delning av resurser.

En fredlig värld på en hållbar planet

En fredlig värld på en hållbar planet

 • En värld i balans med naturen som vi alla är en del av.

 • Med mänskliga rättigheter som grund överbrygga kulturella, nationella och religiösa skillnader.

 • Skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

bottom of page