top of page

Förhållningssätt

Denna sida beskriver Enhets allmänna förhållningssätt. Detta förhållningssätt utgör grunden för din delaktighet som medlem i partiet och fungerar som ett avtal mellan dig som medlem och övriga medlemmar/partiet. Förhållningssättet speglar Enhets värdegrund och visar på den attityd vi har inför varandra och varandras bidrag.

Vi bemöter härskarteknik med främjarteknik

Härskartekniker

 • Osynliggörande

 • Förlöjligande

 • Undanhållande av information

 • Dubbelbestraffning

 • Påförande av skuld och skam

 • Objektifiering av personers kroppar

 • Våld eller hot om våld

 • Splittring

Främjartekniker

 • Synliggärande

 • Upphöjande

 • Framhållande av information

 • Hänsynstagande

 • Avlastning

 • Subjektifiering

 • Bejakande

Människan och beteenden är inte samma sak.

Människan är inte alltid varse om sitt beteende.

Vi synliggör bägge delar.

Människan och hennes kommunikation.

Som medlem i Enhet bjuds du in att:

 • Dela med dig av dina kunskaper, ställa frågor, hjälpa till med att lösa problem, främja skapande, lärande och kommunicera positivt.

 • Agera som en betrodd del av Enhets gemenskap; du är en viktig del av Enhet.

 • Hjälpa till att bygga förtroende genom att vara artig,  och hålla en respektfull ton när du deltar i dialoger och uttrycker din åsik.

 • Komma ihåg att ha roligt när du samarbetar med dina vänner i Enhet.

 • Tänka på att det du skriver kan uppfattas på olika sätt (beroende på läsarens utgångspunkt och bakgrund/kultur).

 • Föra diskussioner i den grupp där de hör hemma.

bottom of page