top of page

Enhet är ett politiskt parti som grundades 6:e April 1990 av Ulf Wåhlström.

Enhets bästa riksdagsval var 2014 med 6 277 röster, tredje största utanför riksdagen.

Välmående människor och natur på en hållbar planet är centralt inom Enhet.

Historia

Enhets Historia

bottom of page