top of page

Enhets policy för GDPR

Medlemsidor

På Enhets medlemsidor kan du hantera dina kontaktuppgifter.

Du kan byta lösenord, ändra personuppgifter och se vilka personuppgifter som är registrerade.

Hur hanterar vi personuppgifter

Endast IT-ansvarig och förtroendevalda medlemmar har tillgång till adresser och telefonnummer. Vi sparar inte medlemmars personnummer i registret.

Ändra/radera dina uppgifter

Om du ej vill logga in på mina sidor kan du kontakta oss via mejl för att ändra dina uppgifter.

Kontakta IT-ansvarig om du vill radera dina personuppgifter (du blir då automatiskt av med ditt medlemskap).

Rutiner och åtgärder vid personuppgiftsincident

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering eller bedrägerier ska ansvariga inom styrelsen informera de registrerade om händelsen, så att den drabbade kan vidta nödvändiga åtgärder.

Du har som medlem rätt att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandlingen.

bottom of page