top of page

Enhets grundsyn

Enhet är en rörelse för människor som vill medverka till en värld i enhet och fred. Gemensamt för oss är att vi vill gå mot en utveckling av Enhets visioner genom att medverka till en attitydförändring i samhället och genom att föra fram helt nya frågor i politiken.

För att uppnå Enhets visioner är vi övertygade om att en genomgripande förändring av våra attityder är nödvändig. Allting utgör en enhet och detta helhetstänkande behövs till, eftersom det utgår från en kärleksfull inställning till människans behov och till den jord som hyser oss. En sådan inställning kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra och att vi inte längre kan tillåta oss att agera utifrån kortsiktiga perspektiv, där delar av helheten gynnas på andra delars bekostnad. Det gäller såväl på det ekonomiska som på det ekologiska planet och inte minst på det mänskligt känslomässiga planet.

Hur ett samhälle ser ut beror i grunden på vilka förhållningssätt och vilken moral dess medlemmar, och inte minst dess politiker och näringslivsidkare, har. Därför är det arbetet med att förändra våra attityder, som Enhet ser som den viktigaste uppgiften. I våra visioner ska vi belysa hur vi tänker oss att det kan gå till.

Enhet är alltså inget politiskt parti i traditionell mening (parti betyder del). Anledningen till att vi har antagit partiformen är främst att det är den nu accepterade modellen, där vi som grupp har möjlighet att genomföra förändringar utifrån de behov som känns mest angelägna för oss.

Enhet erbjuder en gemenskap för dig som förstår problemet:

 

Grundläggande förändringar kan inte göras i världen innan vi har gjort förändringar inom oss själva. I Enhet kan vi uppmuntra och stödja varandra i att utveckla större harmoni och kärlek i våra liv. Vi är helt övertygade om att ett harmoniskt och kärleksfullt samhälle endast kan åstadkommas av harmoniska individer. Och ett sådant samhälle vill vi gärna vara med och skapa!

 

Vill du vara med?

Ladda ner Enhets grundsyn, reviderad 2017.

bottom of page