top of page

Anders Backensved

Nominerad till ordförande

Jag är uppvuxen i en väldigt lite by där det var nödvändigt att hjälpas åt. Genom att hjälpas åt och på så sätt vara beroende av varandra skapades en väldigt stor trygghet. Detta ser jag som min framtidsvision. Vi måste komma närmare varandra och hjälpas åt på många plan.

Detta sätt vill jag applicera på lokal-, regional-, riks- och globalnivå.

En bra start för detta är att sluta producera sådant som är skadligt för oss människor. Det gäller såväl mat, kläder, vapen och allt annat som vi villhöver.

En av de finaste meningarna jag vet är: Största möjliga frihet att forma mitt liv som jag önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. 


Läs den igen och känn efter hur det känns i dig. Största möjliga frihet att forma mitt liv som jag önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.


Denna mening är grunden för hur jag vill leva mitt liv och även bedriva politiskt arbete.

Anders Backensved
bottom of page