top of page

Hannah Meyer Sjöblom

Nominerad till ledamot

Lärare och beroendeterapeut som idag arbetar med transformationssamtal . Är gift och mamma till fyra barn.

Jag tycker att Enhet står för de positiva förändringar som vårt land men även vår värld behöver. Enhet står på en grund av kärlek och jobbar för männniskors rätt till frihet, hälsa och fredlig gemenskap. "Mitt hjärta slår sig varmt för allas rätt till välmående från mentalt till fysiskt. Jag tycker att Enhets vision med Välvården är ett steg i rätt riktning.


Alla männniskor har rätt till medicinsk frihet och ska ha rätten att välja alternativ vård.


Alla människor har en möjlighet att få ro i sinnet och detta arbetar jag med och brinner för och vet vad det kan innebära för en människa och dennes relationer och syn på världen.

Enhet står här för yttre fred genom inre frid.


Jag brinner för barn och ungdomars välmående och utveckling. Här tror jag att vi har stora utvecklingsområden inom skolan till exempel, men även att lära barnen/ungdomarna att de är hela och om all potential de innebor.


Om vi lyckas med att fler får sinnesro och välmående, kommer detta att sprida sig i familjer, samhällen och vidare i landet i stort och även i våra relationer till andra länder och således världen.

Finns det något viktigare?

Hannah Meyer Sjöblom
bottom of page