top of page

Lisbeth Richardson

Nominerad till ledamot

Min personliga samhällsvision, som leder mig framåt och som jag satt ord på är. ”Ett hållbart och kreativt samhälle med hälsosam friväxt”. En vision grundad på kärlek till allt liv. För att skapa denna vision började jag ta ansvar för mig själv, min del av samhället, gräva och agera utifrån där jag står i min medvetenhet och där jag lever och verkar. "Det är för mig viktigt att ta ansvar för vad jag själv skapar i mitt liv.


Min vision är min drivKRAFT, hjälper mig att utvecklas och leder mig på rätt väg (även om jag ibland har tyckt att det är fel, fel, fel, men det har alltid utvecklat mig och gett mig insikter, kunskap och visdom). 

Jag har inte hela planen klar om HUR det ska gå till att manifestera visionen. Jag tar bara ett steg i taget, ett efter ett. Det jag lärt mig av visionsprocessen är att jag hittar ”pusselbitar” eller de konkreta målen längs med vägen. 


Just nu, när jag skriver detta, har jag en ny pusselbit avslöjat sig för mig: att bli aktiv medlem i Enhet! (Inte bara rösta var 4:e år). Jag känner av hela mitt hjärta att det är det här jag är ämnad att vara, nu är det dags. Nu har jag också kollegor i landet, som också vill något helt NYTT och som vågat stanna upp och se inåt på sig själva och har modet ta ett steg i taget - här och nu, utan att ha hela planen framför ögonen. Det är, för mig, att släppa kontrollen och ha tillit till livet med dess kärlek.

Lisbeth Richardson
bottom of page