top of page

Vide Geiger

Nominerad till talesperson

Jag är 44 år och bor på Österlen med min fru och tre barn. Genom min uppväxt på kollektiven Skogsnäs och Moder Jord så har jag en förkärlek till gemenskap och mänskliga relationer. Jag tycker om att se rötterna till varför samhället ser ut som det gör och strävar alltid efter att hitta det högra perspektivet, att inte fastna i reaktioner, och försöka hitta de grundläggande principerna som kan skapa ett samhälle enligt Enhets visioner.


När jag inte lägger min energi på Enhet (vilket är sällan) så arbetar jag som chef på ett webutvecklingsföretag, tycker jag om att vara med familjen, är gitarrist och spelar in mina låtar i min hemmastudio, tävlar i discgolf och älskar att vara ute i naturen.


För mig är Enhet inte "bara" ett politiskt parti, det är också en rörelse och ett ramverk för att stötta människor och samhället i den omställning vi vill se.


Idag är jag ordförande i Enhet, kassör i Politiskt Skifte, är kaordinator for kommunikationsutskottet, leder Enhets redaktion, driver hemsidan, och ansvarar för våra IT-system och sociala medier. I detta arbete spenderas mycket tid på styrelsearbetet, att kommunicera med medlemmar, intresserade och andra partier. Jag lägger även tid på att ta fram mediematerial, förfining av partiprogrammet och att skriva artiklar.


Om jag blir omvald ämnar jag fortsätta att engagera mig djupt i partiet, men kanske försöka bredda organisationen ännu mer och sprida ut ansvaret så att vi får en starkare bas att stå på... men det är också valår och mycket fokus kommer att läggas på en framgångsrik valkampanj.


Jag är i linje med Enhets partiprogram och visioner, men skulle vilja konkretisera och förädla språket så att det blir mer tillgängligt för gemene person.


Mina hjärtefrågor är:

Natur och miljö. Vi lever i symbios med naturen och behöver ingå en mogen relation baserad på ömsesidig respekt och kärlek.


Frihet. Vi föds på jorden och skall vara fria att nyfiket utforska den och oss själva, och utveckla oss utifrån vad vi känner är meningsfullt och givande. Samhället skall vara till för oss, människan, i första hand.


Hälsa. Vi har en föråldrad syn på hälsa och vi behöver börja se att välmående inte är avsaknaden av sjukdom, det är ett aktivt arbete för att främja och utveckla välmåendet, och få det att genomsyra samhället.


Läs mer om mig på www.videgeiger.com


Vide Geiger
bottom of page