top of page

Enhets Redaktion

Enhets redaktion tillkom genom initiativet för att skapa en mer professionell och enhetlig kommunikation, samt för att säkerställa att material är i linje både partiprogrammet och Enhets sätt att kommunicera. 

Redaktionens Process
Skrivande

Material skickas till, eller skrivs av, Enhets redaktion.

Korrektur

Redaktionen läser igenom och säkerställer att materialet är i linje med partiprogrammet och vår kommunikationspolicy, samt korrigerar eventuella stav- eller syftningsfel.

Finns behovet så föreslår redaktionen förbättringar och för dialog med materialets skapare.

Publicering

Om redaktionen ger materialet godkänt så distribueras det av redaktionen i lämpliga kanaler, så som hemsidan, Facebook, Twitter, Instagram, medlemsbrev, etc. 

Sphere on Spiral Stairs

Tid

Redaktionen arbete är ideellt, men vi försöker att ge ett tyckande inom två dagar efter att materialet delgivits redaktionen. 

Teamet

Redaktionen har ingen fysisk plats, utan består av personer ifrån olika delar av Sverige som samarbetar online.

Stationary photo

Riktlinjer

När vi i redaktionen granskar texter så kan det vara bra att tänka på följande.

Inspire hope.jpg

Inspirera

Vi vill skapa hopp och inspirera till förändring via ett positivt språk som beskriver vad vi vill, inte bara vad vi är emot.

A group of people of different ethniciti

Undvik vi-mot-dem

Undvik att peka finger, att döma. Ha förståelse och nyfikenhet för det vi inte förstår.

Holistic perspective and systems thinkin

Helhetsperspektiv

Att se från ett högre perspektiv och hur de ingående delarna relaterar till varandra är en grund i Enhet.

political visions of utopia of local far

Bolla mot visionerna

Ha våra visioner som bollplank när du skriver, kommer bollarna tillbaks i linje med dem, eller verkar något inte stämma riktigt?

appreciate that we are all unique, we ar

Uppskatta olikheter

Det är våra unika jag som utgör helheten och våra relationer utgör grunden för att mänskligheten utvecklas.

a wikipedia page with references to othe

Källhänvisningar

Citera och hänvisa till källor när det är relevant.

Worker with Ladder

Den gyllene cirkeln 

Vi människor styrs främst av tro, känslor och medvetet. För att fånga läsarens 

intresse så bör våra texter följa denna struktur: 

  1. Varför gör vi det vi gör och vad vi tror på? 

  2. Hur gör vi det? 

  3. Vad gör vi? 

Exempel: ”Vi tror på att välmående är viktigare än pengar, därför vill vi införa ett välmåendeindex 

som skall väga tungt i alla beslut som tas, på lokal, regional och nationell nivå. Detta skapar en 

befolkning som mår bättre, som kostar mindre för sjukvården och som känner stöd ifrån samhället.” 

Vi fångar läsare som tror som oss och har sedan lättare att skapa förståelse för vår politik. 

Undvik personangrepp, splittring och fördömanden 

Vi är ett parti som vill skapa förståelse mellan grupper i samhället, är för djup empatisk 

kommunikation och vill motverka all form av splittring, eftersom det leder till nedbrytning av vår 

demokrati och ligger till grund för hat. 

Undvik därför språk som är splittrande eller som fördömer personer (personangrepp), det är så klart 

okej att vara kritisk till handlingar, politik och idéer, så länge vi förklarar vad vi står för. 

Undvik generaliseringar 

Det allt för lätt att generalisera för att slå hem en poäng. Det är bättre att nyansera och att vara 

specifik. 

Var medveten om rasism, sexism, trauman och exkludering 

Ha i åtanke att det du tycker är normalt eller tillgängligt, kanske inte är det för andra grupper i 

samhället. 

Kom ihåg att alla inte har samma möjligheter i samhället. Tänk på att vissa grupper inte har lika lätt 

att anställas på grund av sitt namn, hudfärg, kön, etcetera. 

bottom of page