top of page

Adrian Albinsson

Första gången som jag läste Enhets partiprogram så kände jag hur rätt det kändes, hur väl det stämde överens med min ideologiska vision om hur samhället borde vara. Jag drömmer om ett samhälle som inte drivs av ekonomisk tillväxt och makthierarkier. Jag drömmer om en värld som skapar de förutsättningar som krävs för verkligt välbefinnande, hälsa, självförverkligande, frihet, överflöd, harmoni. En värld i enhet med naturen och människans verkliga inre meningsfulla behov.

Direktdemokrati, hälsofrihet och friskvård, forskning utan vinstintresse, decentralisering av makten, att återuppliva landsbygden, fokus på lokalsamhället och självförsörjning. Naturens och den biologiska mångfaldens rätt till liv och överlevnad. Kalhyggesfritt skogsbruk. Ekologiskt jordbruk inriktat mot permakultur. Kvalitét före kvantitativ överkonsumtion. Minimalism före exploatering. Som person är jag driven med hjärtat på rätt ställe. Ödmjuk, intuitiv, högsensitiv, påläst. För varje problem som vi som samhälle står inför så borde vi ställa oss frågan: vad skulle kärleken göra?

bottom of page