top of page

Anders Axner

Till utbildningen är jag civilingenjör och är numera pensionär. Jag är också pappa och morfar. Jag mediterar dagligen och håller kropp och sinne i form.


Enhet är ett fantastiskt parti som har en politik som hjärtat gillar och hjärnan förstår - politik för människans behov på naturens villkor.I Enhet fokuserar vi alltid om det vi vill, låter bli att slösa kraft på det vi inte vill och försöker alltid åtgärda roten till problem istället för att bara dämpa symtom.


Att Enhet fokuserar på hälsofrihet och på inre frid som leder till yttre fred visar att politiken ligger helt rätt i tiden, för hälsa och fred är vad världen behöver.

bottom of page