top of page

Chris McAlister

Enhet är det enda partiet jag känner till som betonar den energimässiga i livet, att livet består av nivåer, medvetenhetsnivåer.


Jag gillar Enhets betoning på att politik utgår från människors behov med hänsyn naturens villkor. Inte från konstgjorda ideologier.
Andlig utveckling måste nödvändigtvis gå hand i hand med alla andra former av utveckling.


Det känns som en självklarhet att alla här på jorden ska ha samma möjligheter till ett fulländat liv på alla plan och att alla ska kunna utvecklas i den takt och riktning som de själv väljer – och ha samma resurser.


Att människan är en del av livet på jorden innebär djup respekt och vördnad för allt annat liv på jorden, fram för allt jorden själv.

bottom of page