top of page

Gunilla Wigertz

Mina hjärtefrågor är det inre och yttre freds- och frihetsarbetet. Jag vill bidra till att förverkliga visionerna om att inre frid ger yttre fred, samt att alla ska ha största möjliga frihet – endast begränsad av alla andras lika rätt till samma frihet.
Talesperson i Enhet/Livs- & relationscoach/EFT-terapeut/Föreläsare.


Jag är också starkt engagerad i den enskilda människans välmående, t ex genom att stödja föräldrar att forma trygga och harmoniska familjer för sig själva och sina barn, strävan efter att revolutionera äldreomsorgen på de äldres villkor, att bygga upp vår hälso- och sjukvård så att alla får den vård de behöver, att gå från en psykiatrisk vård baserad på läkemedel till en holistisk och tillfrisknande omsorg.


Jag har en lång erfarenhet av Enhets grundläggande tankar, visioner och historia eftersom jag har varit med i Enhet så gott som från start samt lever tillsammans med Enhets grundare, Ulf Wåhlström. Vi har dessutom en 21-årig son.


Under åren har jag verkat som partisekreterare, styrelseledamot, kontaktperson för Norrköping & Östergötland, samt kandiderat för Enhet till Norrköpings kommunfullmäktige och som riksdagskandidat för Enhet i sex riksdagsval.


Parallellt har jag haft anställningar, drivit eget företag eller både och. Jag har bl a erfarenhet av rese- och turistnäringen, socialt arbete och administration. Nu för tiden arbetar jag som relationscoach och EFT-terapeut.


Allt liv består av relationer. Relationer har varit en röd tråd genom hela livet. För mig har det inneburit att utveckla relationen till mig själv i förhållande till alla jag möter. Min passion är att få stödja människor i meningsfulla samtal t ex i mitt jobb, via kvinnocirklar, kurser och i andra sammanhang, bl a Enhet. Jag föreläser också om inre utveckling, harmoniutveckling, parrelationer och kommunikation, det sistnämnda med hjälp av Nonviolent Communication.


Allt jag gör, gör jag samtidigt för Enhet som parti och för enhet i det lilla och i det stora. I Enhet kom jag hem. I Enhet finns alla mina egna visioner och mål. I Enhet kan jag fortsätta sprida budskapet om kärlek och enhet. Både via mitt skrivande och genom att åka ut i landet och erbjuda föredrag och samtal om Enhet för alla intresserade.

bottom of page