top of page

Jessica Tindra Örtengren

Förskollärare till yrket, författare och hälsoinspiratör som värnar om det naturliga och enkla.


Jag är djupt övertygad om att vi är mer än vår fysiska kropp och att en holistisk syn och ett helhetsperspektiv därför är av stor betydelse i vårt varande tillsammans på jorden. Relationer (inte minst relationen till sig själv) är det primära och respekten till varje varelse och vår planet är av stor vikt i beslutsfattande av olika slag.

Inom Enhet är mina hjärtefrågor hälsofrihet, inre frid ger yttre fred samt ett utbildningssystem där varje individ får komma till sin rätt och utvecklas i sin fulla potential.


Vi är alla delaktiga i processen att skapa ett samhälle där välmående för människor, djur och natur är grunden och kunskapen/visdomen finns redan. En värld där vi lever i samklang och värnar om varandra på djupet är därför fullt möjlig.


Är vi redo? Jag är redo

bottom of page