top of page

Lars Palmén

Jag är 55 år, gift utbildad fysiker och yogalärare. Eftersom jag upplevt både med- och motgångar i livet och på olika jobb, även som arbetssökande arbetande i fas 3, vet jag hur lätt det är att hamna i ett utanförskap som det är svårt att ta sig ur. Ett samhälle influerat av Enhets politik skulle lägga grunden för alla människors rätt till ett fullvärdigt liv.Enhet representerar det jag anser viktigt i livet och samhället i smått och stort.


Jag har en vision om att Enhet i samarbete med en majoritet av riksdagspartierna skulle kunna främja en utveckling för att öppna upp all åkermark i träda, skapa förutsättningar för både små- och storskalig samverkan av nystartade sociala företag där vinsterna återinvesteras med målet att Sverige blir självförsörjande på det mesta. Detta angreppssätt skulle sedan kunna inspirera andra länder att följa Sveriges exempel.

bottom of page