top of page

Pernilla Oliw

Enhets styrka ligger i förmågan att se samhället ur flera perspektiv, både ur grod- och helikopterperspektiv.


Enhet tar in grunden för människans välmående i sina visioner.


Välmående människor bygger välmående samhällen.


Vad är viktigt?


Jag tänker på berättelsen om den gamla fiskaren som möter en affärsman. Affärsmannen har olika tankar om hur fiskaren kan förbättra sin verksamhet på många olika sätt, ha bättre båt, redskap fånga mer fisk, bli rik osv. och fiskaren frågar varför?

- För att kunna vara ledig mer.

Berättelsen säger mycket om hur samhället ser ut idag och väcker frågan varför?


Min tanke kring varför, är att vi vill prestera för att bli bekräftade. Samhället är inställt på prestation. Vi vill inrätta oss i ledet och bidra. Det som blir tokigt när vi vill prestera för presterandet skull är att vi fokuserar i perspektivet ”parken” och saknar helikopterperspektivet. Helikopterperspektivet är viktigt tänker jag, om vi ska kunna se helheter, orsak och verkan.


Är människan en produkt av samhället? Eller är samhället en produkt av människan?

Oavsett behöver vi skapa en miljö som värnar livet, och då är:


-Skolans utformning viktig. Vilka ämnen vi har, hur vi lär oss, vem som lär oss, hur vi ser på olika värden och förmågor.


-Basinkomst är en annan del som är viktig i det välmående samhället. Människor har olika förmågor. Samhället behöver en uppdaterad syn på alla dessa förmågor och stärka och bejaka varje enskild människa och göra dessa förmågor likvärdiga.


-Vi behöver titta på sjukvård kontra friskvård. Hur ser exempelvis en läkarutbildning ut? Hur mycket friskvård innehåller den?

Vad är det som orsakar sjukdom är en annan fråga att ställa sig. Hur mycket kan vi förebygga genom en anpassad kost, genom att ha en befolkning som i sin egen trygghet och upplysthet gör hälsosamma val. Ytterligare en aktuell fråga är. Vem bestämmer över min kropp? Ska vi tvinga människor till vissa ingrepp?


-Så kommer vi till ”klimatet”. Jag föredrar att se klimatet eller överskottet av CO2 som en del av ett gigantiskt miljöproblem. Där artutrotning är av avgörande betydelse för vår fortlevnad på vår vackra planet.


2008 lyssnade jag på Deepak Chopra.

De meningar som jag tydligast kommer ihåg från konferensen är

- Om insekterna dör ut från planeten så dröjer det ... innan det går att leva på vår jord.

- Om mänskligheten dör ut från planeten dröjer det .... innan jorden har återhämtat sig från all mänsklig aktivitet.


Jag tänker att dessa meningar sätter förhållandet människans sinne kontra hennes natur i ett tankeväckande perspektiv.

bottom of page