top of page

Robert van Helsing

Jag arbetar som tf. verksamhetschef i Marks kommun. Jag har tidigare arbetat som underskötare, rehabiliteringsassistent, hälsoutvecklare, samordnare för kultur/fritid. 


På fritiden gillar jag att umgås med min hustru, skriva böcker, vistas i trädgården och naturen, resa, träna med vänner, spela olika musikinstrument och sjunga. Jag har många strängar på min lyra och är en nyfiken och kreativ person som har lätt för att gå från tanke till handling.

På fritiden gillar jag att umgås med min hustru, skriva böcker, vistas i trädgården och naturen, resa, träna med vänner, spela olika musikinstrument och sjunga. 


Jag har många strängar på min lyra och är en nyfiken och kreativ person som har lätt för att gå från tanke till handling.


Mina starkaste sidor är att tänka långsiktigt, lugn, stabilitet, sinne för att lyssna in och att ”lyfta” andra, ordning och reda, och  kreativitet.

Jag 37 års erfarenhet arbete i föreningslivet vilket uppmärksammades 2020 med Svenska Budo & Kampsportsförbundets högsta förtjänsttecken, nummer 6.

bottom of page