top of page

Ulf Wåhlström

Grundaren av Enhet


Enhet är en rörelse för människor som vill medverka till en värld i enhet och fred. Gemensamt för oss är att vi vill gå mot en utveckling av Enhets visioner genom att medverka till en attitydförändring i samhället och genom att föra fram helt nya frågor i politiken.


Enhet erbjuder en gemenskap för dig som förstår problemet: Grundläggande förändringar kan inte göras i världen innan vi har gjort förändringar inom oss själva. Inom Enhet kan vi uppmuntra och stödja varandra i att utveckla större harmoni och kärlek i våra liv. Vi är helt övertygade om att ett harmoniskt och kärleksfullt samhälle endast kan åstadkommas av harmoniska individer. Och ett sådant samhälle vill vi gärna vara med och skapa! Vill du vara med?

bottom of page