top of page

Vitek Ronovsky

Jag är 35 år och bor med min fru och våra två barn i en by i södra Dalarna. Jag är religionsvetare, waldorflärare, facilitator och social entreprenör med stark passion för att bygga broar och nät som förbinder människor och visioner. 
För mig representerar Enhet en unik holistisk kraft på den svenska politiska scenen. När jag för första gången läste Enhets visioner och program blev det som många andra beskriver - en förälskelse som fortsatt att vara. För mig förenar Enhet alla de viktigaste grenarna inom det nya paradigmet som föds på jorden. 

 

Mina hjärtefrågor är:

Deltagardemokrati. Om vi ska lyckas behålla mänskliga rättigheter och demokratiska principer behöver vi utveckla demokratins former. 

 

Lokal resiliens. Att stärka självförsörjning i lokalsamhällen är en av de viktigaste politiska punkterna. 

 

Holistiskt samhälle. Så länge vår människosyn bygger på materialism kommer vi inte kunna undvika tillväxtparadigmet. Alla våra beslut behöver basera sig på en bred helhetssyn som tar hänsyn till alla aspekter av verkligheten. 

 

Basinkomst. Vågar vi tro på människans inneboende potential? Är meningen med livet att tjäna pengar eller förverkliga sina drömmar? Och vad berikar samhället mest? 

 

Att utveckla Enhets partiprogram: 

Jag skulle definitivt vilja ha med ekocidlagen som garanterar naturens rättigheter och begreppet resiliens när det gäller hållbarhet och utveckling av lokalsamhällen.

bottom of page