top of page

Samarbeten

Enhet och MoD går till EU-val på samma valsedel i historiskt samarbete

Enhet och MoD har enats om ett historiskt samarbete inför det kommande EU-valet 2024 vilket innebär att Enhet inte kommer att ha egna valsedlar utan istället står bakom MoDs valsedel vilket vi bedömer kommer gagna båda partierna. 

Enhet är känt för sitt djupgående partiprogram med fokus på systemtänkande, vilket innebär att ta hänsyn till helheten och samspelet mellan samhällets, människans och naturens olika delar för att skapa en balanserad och rättvis samhällsutveckling. 

MoD är känt för sin förmåga att ena människor från höger till vänster när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter, demokratiska värden, yttrandefrihet och fred. MoD är även Sveriges näst snabbast växande parti sedan starten.


Genom att gå samman i detta historiska samarbete kommer MoD och Enhet att kunna dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter för att skapa en ännu starkare politisk kraft. Tillsammans kommer vi att kunna representera våra väljares intressen på ett mer effektivt sätt och driva fram politiska lösningar som tar hänsyn till både människors behov och naturens villkor.

Vide Geiger, en av talespersonerna för Enhet, säger: 

Genom att ha ett nära samarbete med MoD skapar vi tillsammans ett unikt politiskt alternativ som har ett starkt driv, en passionerad väljarbas, lång erfarenhet, och ett balanserat helhetstänkande.

Gunilla Wigertz, som är Enhets andra talesperson, säger:

MoD och Enhet “befruktar” varandra i en helhet där nytänkandet, passionen och modet kombineras med stabilitet, erfarenhet och ett holistiskt tankesätt.

Andreas Sidkvist, ordförande för MoD säger: 

Genom att gå ihop med Enhet inför EU-valet och i gemensamma frågor stärker vi varandra och vår förmåga att nå ut till fler genom att förena våra krafter. Enhets och MoDs empatiska inställning till människor och jorden är vad vi behöver mer av i Sverige idag.

Cecilia Strandevall Berg, f d vice ordförande MoD:

Samarbetet mellan MoD och Enhet inför EU-valet kan vara början till något stort. Vi delar samma värdegrund, men med lite olika hjärtefrågor. Vilket berikar och breddar vårt tänk och vi kan även lära av varandras arbetssätt som partier. 

MoD och Enhet är entusiastiska inför detta samarbete och ser fram emot att gemensamt driva fram politiska lösningar som främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet för att skapa en bättre framtid för alla medborgare och vår miljö.

För mer information om MoD, vänligen se  www.partietmod.se

Stockholm, 2023-05-05

bottom of page