top of page

Adrian Kraft

Ordförande

Direktdemokrati, hälsofrihet och friskvård, forskning utan vinstintresse, decentralisering av makten, att återuppliva landsbygden, fokus på lokalsamhället och självförsörjning. Naturens och den biologiska mångfaldens rätt till liv och överlevnad. Kalhyggesfritt skogsbruk. Ekologiskt jordbruk inriktat mot permakultur. Kvalitét före kvantitativ överkonsumtion. Minimalism före exploatering. Som person är jag driven med hjärtat på rätt ställe. Ödmjuk, intuitiv, högsensitiv, påläst. För varje problem som vi som samhälle står inför så borde vi ställa oss frågan: vad skulle kärleken göra?

Adrian Kraft
bottom of page