top of page

Ulf Wåhlström

Suppleant

Under några år i slutet av 80-talet funderade jag ofta över vad som var meningen med livet. Fanns det en större mening än jag var medveten om?

Efter att ha varit egen företagare i tolv år insåg jag att de regler som styr affärsvärlden och samhället i stort inte tillfredsställer människans naturliga behov av harmoni och frihet. Var det värt att ge så mycket tid och energi åt företagsverksamhet? Vad hade vi skapat för samhälle egentligen? Vart tog människan vägen? Vad var livskvalité och lycka?

Genom ett medvetet val tog jag ställning för att genomföra en förändring i mitt liv och söka svaren på dessa frågor. Jag sålde mitt företag och fick därför möjlighet att under tre år ägna mig åt privata studier i bl a kvantfysik, filosofi, psykologi och esoterik. Jag ville skapa ett, för mig, hållbart begrepp om hur människan fungerar och vad som behöver ändras för att vi ska få känna äkta glädje och mening i våra liv. Jag delade med mig av mina tankar och idéer till andra människor och med deras stöd tog jag den 6 april 1990 initiativet till Enhet.

Trots att över 30 år har gått, ser jag ännu inte någon förändring i den riktning som Enhet vill stå för. Jag ser samma behov i dag som jag upplevde då. Men jag tror ändå att insikterna kommer ikapp oss i takt med det vi ser hända både i Sverige och i vår omvärld.

Enhet är en rörelse för människor som vill medverka till en värld i enhet och fred. Gemensamt för oss är att vi vill gå mot en utveckling av Enhets visioner genom att medverka till en attitydförändring i samhället och genom att föra fram helt nya frågor i politiken.

Enhet erbjuder en gemenskap för dig som förstår problemet: Grundläggande förändringar kan inte göras i världen innan vi har gjort förändringar inom oss själva. Inom Enhet kan vi uppmuntra och stödja varandra i att utveckla större harmoni och kärlek i våra liv. Vi är helt övertygade om att ett harmoniskt och kärleksfullt samhälle endast kan åstadkommas av harmoniska individer. Och ett sådant samhälle vill vi gärna vara med och skapa! Vill du vara med?

Ulf Wåhlström
bottom of page