top of page

Ulla Skog

Suppleant

Min övergripande hjärtefråga är hur vi organiserar vårt gemensamma samhällsbygge i stort och smått. Vad är det som hindrar oss från att bygga en värld i kärlek och harmoni på en blomstrande planet? Skapa globalt välstånd och fred för alla? I en civilisation värd namnet ska vi inte behöva bekymra oss att för att få mat på bordet eller hur vi ska kunna betala nästa hyra. Grunden till verklig förändring ligger i vårt medvetande och tänkande. Enhets Medvetandet hedrar allt liv och håller varje själ högt.

I det övergripande perspektivet blir förstås penning och finanspolitiken viktig. Hur vi skapar och fördelar våra resurser så att det kommer alla till del på ett hållbart sätt. Vi behöver lämna tankestrukturerna om brist bakom om oss och börja skapa våra liv utifrån överflöd.

En av Enhets viktigaste frågor enligt mig är den om ett starkt lokalsamhälle. I lokalsamhället odlar vi vår mat, producerar den energi vi behöver, hämtar material till våra bostäder som vi hjälps åt att bygga. Vi tar hand om våra barn, äldre och varandra. Vi har kul och trivs tillsammans. Vi förenar hållbar fredskultur i det lokala.

Ulla Skog
bottom of page