Vide Geiger

Ordförande

Min uppväxt i kollektiv gav mig tillit till att våra olikheter är vår styrka, att vi är fundamentalt sammanvävda med naturen och att behovet av förstående dialog är vägen till ett välmående, demokratiskt samhälle. Genom Enhet ser jag ett förkroppsligande av dessa insikter och jag känner att jag funnit mitt politiska hem och en plattform jag kan känna stolthet att sprida.

0707668010

Vide Geiger