top of page

Främja människors välmående

  • Att säkerställa individers frihet att forma sina egna liv.

  • Att säkerställa rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

  • Att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterföljs.

Största möjliga frihet att forma ditt liv som du önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet.

Skapande av yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen.

Samverkan med andra människor bortom egoism och särintressen.

Ett samhälle där även våra känslomässiga och andliga behov blir bekräftade och tillgodosedda. (Andliga behov behöver inte ha något med religion att göra.)

Denna vision är kopplad till följande partipunkter

bottom of page