top of page

Enhets visioner

om ett framtida samhälle innebär att:

♥  vi känner glädje och har största möjlighet frihet att forma våra liv som vi önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet

♥  vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen

♥  vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande

♥  vi har ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov, och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster

♥  vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och rättvis handel

♥  vi har utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans

♥  vi har alla en meningsfull sysselsättning som gynnar både oss själva och samhället som helhet

♥  vi prioriterar mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård

♥  vi har en utbildning med helhetssyn och med fokus på att människor ska få stöd i att utvecklas till kreativa, intuitiva och trygga individer, som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa

♥  vi lever utifrån en kärleksfull kraft människor emellan och låter detta avspeglas i våra nära relationer

♥  vi har skapat ett samhälle där alla känner sig trygga, och som är fritt från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning

♥  vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva, prioriterar livet och den ekologiska balansen framför ensidig ekonomisk tillväxt

♥  vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar

♥  vi känner inte längre rädsla för intrång från omvärlden, därför har vi nedrustat och använder våra resurser till att hjälpa oss själva och andra människor

♥  vi har en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet

♥  vi har ett världssamarbete som demokratiskt samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet

Om du för en stund sluter dina ögon och föreställer dig hur ett harmoniskt fungerande samhälle skulle se ut, utan att lägga in personliga värderingar om vad som verkar realistiskt möjligt, vad ser du då? Kan ovanstående visioner vara i linje med ditt drömsamhälle? Enhets vision är att skapa det samhälle som vi tror att alla innerst inne vill ha.
 

Ladda ner Enhets visionsprogram, original 1998
 

Ladda ner Enhet visioner, revidering 2013.

bottom of page