top of page

Årsmöte 2023

22 april - mötet hålls online

Enhet kallar alla medlemmar till årsmöte lördagen den 22:a april 2023 kl. 13:30-17:00.

Årsmötet hålls online via Zoom.  Anslut till årsmötet här  från klockan 13:00.

Medlemsdagen hålls online via Zoom, söndagen 23:e mars 2023 kl. 9:30-15:30.

Anslut till medlemsmötet här  från klockan 9:00.

Läs om programmet för medlemsdagen längst ned på denna sida.

Medlemmar kan logga in på Enhets hemsida här och se dokumenten som ska behandlas på årsmötet;  dagordning, propositioner, motioner och alla övriga dokument.

För att vi skall kunna fastställa röstlängden ber vi er att anmäla er i god tid innan årsmötet.

Anmäl er genom att fylla i formuläret nedan.

Conference

Anmäl dig till årsmötet!

Tack för din anmälan, vi ses på årsmötet!

Du kan inte längre anmäla dig, årsmötet har börjat.

Vad händer på årsmötet?

Årsmötet är Enhets högsta beslutande organ.

På årsmötet röstas om:

  • Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

  • Talespersoner

  • Revisorer

  • Valberedningen

  • Medlemsavgift

  • Propositioner

  • Motioner

Deltagande på årsmötet

Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet och medlemsdagen.

Medlem är den som stöder Enhets syfte och någon gång har betalat årsavgift.

 

Röstning

Endast betalande medlemmar har rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften skall vara betald minst två veckor före årsmötet för att gälla. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet, om inget annat föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal avgör lottning.

Själva omröstningarna sker via den röstningsfunktion som är inbyggd i Zoom.

Nominerade 2023

Nedan personer har nominerats av valberedningen för att representera Enhet 2023

Gunilla Wigertz

Gunilla Wigertz

Nominerad till talesperson

Konrad Swenninger

Konrad Swenninger

Nominerad till ledamot

Adrian Albinsson

Adrian Albinsson

Nominerad till suppleant

Vide Geiger

Vide Geiger

Nominerad till talesperson

Lisbeth Richardson

Lisbeth Richardson

Nominerad till ledamot

Anders Backensved

Anders Backensved

Nominerad till ordförande

Anders Axner

Anders Axner

Nominerad till ledamot

Hannah Meyer Sjöblom

Hannah Meyer Sjöblom

Nominerad till ledamot

Ulla Skog

Ulla Skog

Nominerad till suppleant

Program för Medlemsdagen 2023

9:30 Ordförande hälsar välkommen
 

9:45 "Våga följa dina drömmar"

             Inledning, grupparbete och redovisning 
 

11:30-12:15  Brunch + samtal på Zoom för dem som så vill
 

12:15 "Gör verklighet av dina drömmar"

              Inledning, grupparbete och redovisning 

14:00 - 14:30  Avslutande cirkel och tack för medlemsdagen!

bottom of page