top of page

Nominerade 2023

Gunilla Wigertz

Gunilla Wigertz

Nominerad till talesperson

Hannah Meyer Sjöblom

Hannah Meyer Sjöblom

Nominerad till ledamot

Anders Axner

Anders Axner

Nominerad till ledamot

Vide Geiger

Vide Geiger

Nominerad till talesperson

Konrad Swenninger

Konrad Swenninger

Nominerad till ledamot

Ulla Skog

Ulla Skog

Nominerad till suppleant

Anders Backensved

Anders Backensved

Nominerad till ordförande

Lisbeth Richardson

Lisbeth Richardson

Nominerad till ledamot

Adrian Albinsson

Adrian Albinsson

Nominerad till suppleant

bottom of page