top of page

Cirkulär ekonomi för hälsa & hållbarhet

Enhet verkar för en totalomställning av det ekonomiska systemet med hälsa och hållbarhet som främsta mål

Cirkulär ekonomi för hälsa & hållbarhet

Enhet tror på ett samhälle som främjar mänskliga relationer och mänskligt välmående, där pengar enbart används som ett medel för byte av varor och tjänster. Det vill säga: Ett ränte-, spekulations- och inflationsfritt samhälle där mänskliga värden, hälsa och hållbarhet står över vinstintressen.

Vi verkar för en cirkulär ekonomi som värnar om vår jord och där vi prioriterar människoliv, natur och mänsklig omsorg framför skapade behov, överflödig produktion, konsumtion, vapen och krig.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page