top of page

Bilder att dela vidare

Basinkomst & närvarande föräldraskap

Enhet vill införa villkorslös Basinkomst i Sverige, vilket bland annat skulle ge föräldrar större utrymme att vara föräldrar

Cirkulär ekonomi för hälsa & hållbarhet

Enhet verkar för en totalomställning av det ekonomiska systemet med hälsa och hållbarhet som främsta mål

Decentralisering & SwExit

Enhet verkar för folkets makt på riktigt. Bl a genom decentraliserat beslutsfattande och SwExit

En medveten skola för barnens behov

Enhet vill se en skola som praktiserar en medveten helhetssyn på människan och som utgår ifrån barnens behov

Fredsbyggande utrikespolitik

Enhet säger Ja till alliansfrihet och ett fredsdepartement & säger Nej till Nato

Frihet att forma våra liv som vi önskar

Enhet verkar för alla människors största möjlighet att forma sina liv som de önskar

Goda relationer

Enhet vill se ett samhälle med gott om tid att vårda våra relationer

Helhetshälsa & Hälsofrihet

Enhet tror på friskvård framför sjukvård och att vård ska bedrivas med helhetssyn på människan utan vinstintresse

Hållbar energiförsörjning

Enhet vill endast använda rena och förnyelsebara energikällor. T ex solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft & geoenergi

Levande människor bygger ett hållbart samhälle

Enhet verkar för ett samhälle med hållbara människor. Där människor inte bara överlever utan även lever

Lika värde & grundtrygghet

Enhet värnar om alla människors lika värde och självklara rätt till existentiell grundtrygghet

Läroplikt framför skolplikt

Enhet förespråkar läroplikt framför skolplikt

Naturen - en enhet med oss själva

Enhet tror på ett samhälle där vi behandlar naturen som en enhet med oss själva

Nej till NATO

Nej till NATO

Samarbete i stället för konkurrens

Enhet verkar för ett samhälle i samarbete i stället för konkurrens

Äldreomsorg på de äldres villkor

Enhet vill reformera äldreomsorgen på de äldres villkor

bottom of page