top of page

Fredsbyggande utrikespolitik

Enhet säger Ja till alliansfrihet och ett fredsdepartement & säger Nej till Nato

Fredsbyggande utrikespolitik

Enhets långsiktiga vision är en gränslös värld i fred med globalt samarbete, fritt från fattigdom och nöd. Jordens resurser är gemensamma och tillhör alla. Enhet vill verka för en rättvisare fördelning av resurserna. Enhet anser att skulder, som många länder lider under, ska avskrivas.

Enhet är ett pacifistiskt parti, och står upp för icke-våldsprincipen vid konfliktlösning. Fred är inte bara målet, utan också vägen dit. Hela världen ska avrustas. Sverige kan vara en förebild genom militär avrustning och uppbyggande av resurser för fredsskapande åtgärder.

Enhet anser att fred och säkerhet skapas genom samarbete mellan länder. Enhet vill samarbeta globalt för att uppnå en enad värld i fred och harmoni. Sverige ska verka som neutral medlare och fredsmäklare. För att kunna ta på sig denna ansvarsfulla roll föreslår Enhet att ett Fredsdepartement inrättas.

Som en logisk konsekvens av Enhets pacifistiska hållning vill Enhet att Sveriges vapentillverkning och vapenexport ska upphöra. Ett land som förespråkar fred och avrustar, kan inte samtidigt tillverka och sälja krigsmaterial.

Enhet vill att Sverige ska vara neutralt och alliansfritt. Därför avvisas varje form av samarbete med Nato eller andra militärpakter, inklusive värdlandsavtal.

Enhet ser positivt på samarbete mellan länder och kontinenter. Samarbete ger förståelse och ett starkare utbyte av erfarenhet, kultur, forskning och framsteg som i sin tur leder till välstånd och fred.

Enhet verkar samtidigt för ett utträde ur EU och förespråkar ett större nordiskt samarbete. Enhet vill utveckla demokratin och göra den mer delaktig och decentraliserad, vilket kräver självständighet och frihet som ett EU-medlemskap inte erbjuder.

Enhet vill samarbeta med andra länder och samtidig värna om lokalsamhället.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page