top of page

Frihet att forma våra liv som vi önskar

Enhet verkar för alla människors största möjlighet att forma sina liv som de önskar

Frihet att forma våra liv som vi önskar

Enhets visioner omfattar varje människas största möjliga frihet att forma sitt liv som hon önskar. Detta innebär att vi tror på en fördjupad och väl utvecklad demokrati med största möjliga utrymme till delaktighet och ansvar inom frågor som berör den enskilda människan.

Vi tror på mänsklig samverkan framför hierarkiska maktstrukturer och önskar i det yttersta befrämja lokal sysselsättning, småskalighet och landets självförsörjning. Vi ser framför oss ett utvecklat världssamarbete som samordnar jordens resurser efter människans basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktig, trygg och fredlig tillvaro på vår planet.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page