top of page

Goda relationer

Enhet vill se ett samhälle med gott om tid att vårda våra relationer

Goda relationer

Enhet vill bygga ett samhälle där människan ges tid och utrymme att värna om och vårda sina relationer. Våra mänskliga relationer har under lång tid sålts ut. Vårt lands strikt förda arbetslinje och arbetspolitik tillsammans med det ekonomiska systemets tillväxtbubbla har fört oss allt längre ifrån våra familjer, nära och kära. Vi har byggt institutioner för våra barn såväl som för våra sjuka och gamla. Den egna omsorgen och arbetet för att vårda våra nära relationer värderas inte i samma utsträckning som de extra skattepengar du kan generera genom att utföra samma arbete för någon annan.

Enhet vill vända denna olyckliga trend som medför mycket stress, sorg, meningslöshet, alienation och ohälsa för människor. Vi vill bidra till ett välmående samhälle genom att människor ges tid att värna om sina nära relationer. Den resursbrist vi ser idag – inom barnomsorg, äldrevård, sjukvård/psykvård m m – skulle till stor del kunna ersättas och i hög utsträckning minska av att vi får utrymme att istället ta hand om varandra. Det blir en omfördelning av både mänskliga och ekonomiska resurser som rent känslomässigt och trygghetsmässigt saknar prislapp.

Denna förändring kan genomföras med den villkorslösa basinkomst och arbetstidsförkortning som Enhet verkar för.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page