top of page

Hållbar energiförsörjning

Enhet vill endast använda rena och förnyelsebara energikällor. T ex solenergi, vindkraft, vattenkraft, vågkraft & geoenergi

Hållbar energiförsörjning

Enhet tror på en värld där vi som människor lever i harmoni med naturen. Där vi behandlar naturen som ett med oss själva och prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ensidig ekonomisk tillväxt.

Vi menar att det är av största vikt att samhället snarast lägger om kurs och gör sig oberoende av fossila energikällor. Vi står inför sinande oljetillgångar, vilket kännbart påverkar våra liv och ekonomi både lokalt och globalt. En omställning kommer vare sig vi vill det eller inte. Det är bättre att vi själva skapar denna omställning genom planerade beslut i stället för att kastas in i ett kaos när naturen sätter sina egna gränser. Politiska beslut som rör klimat, miljö och energi ska därför grunda sig på forskningsresultat och vetenskapliga gränsvärden istället för som idag - på kortsiktiga ekonomiska och politiska strategier.

Vi behöver även bli mer medvetna som konsumenter och ta vårt personliga ansvar. Den ekonomiska tillväxtkarusellen är inte hållbar i längden och kortsiktiga energilösningar på bekostnad av vår miljö drabbar oss alla.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page