top of page

Helhetshälsa & Hälsofrihet

Enhet tror på friskvård framför sjukvård och att vård ska bedrivas med helhetssyn på människan utan vinstintresse

Helhetshälsa & Hälsofrihet

Mer friskvård ger mindre sjukvård. Friska och hållbara människor bygger ett friskt och hållbart samhälle. Enhets samhälle prioriterar all mänsklig omsorg, såsom vård, barnomsorg, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och hälsa för alla. Genom införande av ovillkorad basinkomst och minskad arbetstid kommer alla att kunna ägna sig mer åt omsorg om sig själva och varandra. Ett friskt samhälle är ett rikt samhälle.

Vård ska bedrivas med en helhetssyn på människan, med en djupgående förståelse både för människans fysiska och själsliga behov och med förståelse för psykosociala faktorer. Enligt Enhets syn innebär vårdval inte bara att man får välja vårdgivare utan också vilken typ av vård man vill ha, oavsett om det är skol-, komplementär- eller alternativmedicin.

Med dagens lagstiftning är det mycket svårt att förhindra att aktiebolag på ett eller annat sätt för över överskott i verksamheten till vinstuttag. Enhet föreslår därför att en ny företagsform skapas som är anpassad till att bedriva privat verksamhet inom vård och omsorg utan vinstuttag. Ett samhälle ska inte tjäna på att människor är sjuka och de skattemedel som avsätts för vård ska gå till vård, inte till privata bankkonton.

Enhet menar även att läkemedelsindustrin behöver granskas.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page