top of page

Levande människor bygger ett hållbart samhälle

Enhet verkar för ett samhälle med hållbara människor. Där människor inte bara överlever utan även lever

Levande människor bygger ett hållbart samhälle

I många människors medvetande finns idag tanken om ett nytt, gott samhälle, där våra fysiska, känslomässiga och existentiella behov tillgodoses. Ett samhälle där människan inte bara överlever utan även känner sig levande. Enhet vill samla dessa människor i vår folkrörelse och i gemensamma kraft vara den förändring vi vill se. En förändring där vi tillsammans skapar ett samhälle som ser, förstår och bejakar människans behov på naturens villkor.

Vi tror att ett fredligt, blomstrande och hållbart samhälle börjar inom varje människa och att vi genom att tillgodose varje människas existentiella och grundläggande behov också skapar förutsättningar för människor att utveckla sina inre, goda, medmänskliga kvalitéer.

Genom att tillgodose människans grundbehov av trygghet, frihet, kärlek och respekt upphör behovet att jaga den tomma och kortlivade tillfredsställelsen i skapade och artificiella behov. Vi går från att vara ett beroende och medberoende samhälle i kamp, jakt och flykt till att vara ett fritt och levande samhälle i glädje, kärlek och harmoni.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page